fbpx
 

 Môžete nám pomôcť poukázaním 2% z daní!!! 

Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Čo sa práve deje

Aj v apríli hrávame pravidelne každú stredu v nemocnici na Kramáre a snažíme sa potešiť deti aj ich rodičia vo chvíľach, kedy to najviac potrebujú. Marka a Janka