fbpx
 

 Môžete nám pomôcť poukázaním 2% z daní!!! 

Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Ako nám môžete pomôcť

zaslaním finančného daru na bankový účet o.z. Bábky v nemocnici

Číslo účtu: 2900184270/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX, Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo zbierkového účtu: 2500184263/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX, Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky

Môžeme vam zaslať potvrdenie o príjme sumy alebo darovaciu zmluvu.

 

Môžete pomôcť prostrednictvím 

Darujme.sk alebo Ďakujeme.sk

Ak máte nejaké otázky ohľadom individuálneho darcovstva projektu Bábky v nemocnici, neváhajte kontaktovať Jakuba Matějku: jakub.matejka (@) babkyvnemocnici.sk

Pomáhame deťom, aby sa opäť smiali.

Pomôžte OZ Bábkam v nemocnici, aby sme častejšie mohli pomáhať úsmevom našim malým pacientom.

Môžete nám pomôcť poukázaním 2% z daní!!!  Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Mediálne partnerstvo a bartrovej spolupráce

Poskytnite priestor na prezentáciu projektu!

Uverejnite informácie o našich aktivitách,

Poskytnite priestor pre plošnú prezentáciu projektu formou inzercie, banerov alebo spotov ...

Poskytnite vaše služby alebo produkty potrebné na realizáciu projektu alebo chod občianskeho združenia.

Ak máte nejaké otázky ohľadom možnosti spolupráce, alebo ste sa už rozhodli pre podporu projektu, neváhajte kontaktovať Kamilu Matějkovú: kamila.matejkova (@) babkyvnemocnici.sk, +420 603 519 629

Spoluprácou s nami získate aj vy!

Pomôžte OZ Bábky v nemocnici, aby sme častejšie mohli pomáhať úsmevom našim malým pacientom.

Môžete nám v roku pomôcť poukázaním 2% z daní!!!  Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Staňte sa partnermi projektu!

Svojím finanančným príspevkom môžete podporiť buď prevádzku celého občianskeho združenia alebo konkrétne projekty bábok v nemocnici.

Vyberte si zdravotné zariadenie, do ktorého chcete, aby Bábky v nemocnici privážali svoju medicínu! Podporte našu prácu v konkrétnom zdravotníckom zariadení!

Od roku 2011 nám môžete pomôcť poukázaním 2% z daní!!!

Spojte aktivity vašich zamestnancov s nami!

Ponúknite svojim zamestnancom možnosť podpory nášho projektu!

Ponúknite vašim zamestnancom možnosť aktívnej účasti na realizácii nášho projektu!

Pomáhajme spoločne!

Spojte predaj svojich výrobkov alebo služieb, alebo svoju marketingovú kampaň s podporou nášho projektu!

Čo získate za podporu našej medicíny?

Prezentáciu - spojenie so zaujímavým projektom. (Stanete sa súčasťou komunikačnej kampane Bábok v nemocnici)

Možnosť využívania spojenie s projektom vo vašej firemnej komunikácii.

Pozvánky na verejné podujatia projektu.

Pozvánky na slávnostné akcie projektu.

Pravidelné informácie o činnosti združenia vr. Výročné správy

Dobrý pocit, že ste pomohli projektu, ktorého služby môžu potrebovať aj vaše deti alebo vnúčatá ...

Ak máte nejaké otázky ohľadom možnosti spolupráce, alebo ste sa už rozhodli, spojit aktivity spoločenskej zodpovednosti vašej firmy s projektom Bábky v nemocnici, neváhajte kontaktovať Jakuba Matějku: jakub.matejka (@) babkyvnemocnici.sk +420 603 864 595

FB_logo Follow us on Instagram youtube_1

 

 

Podporte nás práve teraz

kartou alebo on-line prevodom

.