fbpx
 

 Môžete nám pomôcť poukázaním 2% z daní!!! 

Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí!

Bábky v nemocnici.

Aby sme mohli napĺňať naše poslanie, nevyhneme sa ako všetky organizácie práci s osobnými údajmi. Ak ste teda návštevníkom našich stránok, dostávate od nás informácie o našich aktivitách emailo alebo poštou, ste priamo našim cteným darcom, alebo s nami spolupracujete, pracujeme aj s vašimi údajmi.

Zoznámte sa s tým, ako ich chránime, s našimi zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, a to podľa platných právnych predpisov vrátane GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kdo je správce?

 

Jsme nestátní nezisková organizace Bábky v nemocnici. Občanské sdružení Bábky v nemocnici o.z. Liptovská. 24, 821 09 Bratislava, zastupuje Marka Míková, předsedkyně sdružení.

Náš spolek se svou činností zasazuje o ulehčení pobytu pacientů (zejména dětí) a jejich rodinných příslušníků ve zdravotnických zařízeních. Spolek se svou činností, zasazuje o zlepšení psychického stavu závažně či chronicky nemocných a to i mimo prostředí nemocnic a léčeben.

Spolek se svou činností snaží širokou i odbornou veřejnost informovat o potřebnosti realizovaných aktivit a jejich přímém vlivu na proces uzdravování pacientů.

Vyvíjí spektrum kulturních, informačních a vzdělávacích aktivit, které umožňují udržení stávajících služeb i jejich rozšiřování dle aktuálních potřeb potenciálních klientů a spolupracujících zdravotnických zařízení.

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., na tel.: +420 733 622 688, nebo +421 944 916 625.

 

 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování.

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Chceme vás informovat o tom, co děláme a proč je to, co děláme důležité. Někdy vás také žádáme o podporu našich aktivit.

Z těchto důvodů evidujeme vaše jméno a příjmení, pohlaví, vaši e-mailovou adresu, případně telefonní kontakt či adresu. Někdy také evidujeme vaše návštěvy na našem webu, jak a kdy reagujete na naše zprávy a nebo informaci o tom, že jste s námi v kontaktu na Facebooku. Jsou to údaje nezbytné pro to, abychom vás mohli co nejlépe informovat o na naplňování našeho poslání, informace vám zaslali dle vašich osobních preferencí. Vždy záleží na tom jak jsme spolu ve spojení. Zda po internetu a nebo třeba prostřednictvím poštou zasílaných dopisů. Evidujeme také jaké informace jsme které jsme vám doručili.

Dobrovolně jste nám své údaje poskytli a se zasílání souhlasili a nebo vnímáme oprávněný zájem posílat vám tyto informace. Jako našemu milému spojenci a dárci a nebo na základě oprávněného zájmu správce vás budeme informovat do chvíle, než nám řeknete, že si zasílání nepřejete.

V případě, že vás informujeme prostřednictvím emailu, vždy zde naleznete odkaz prostřednictvím kterého se můžete ze zasílání informací odhlásit. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo. K ukončení můžete využít i jakýkoli jiný zde uvedený způsob komunikace.

Vedení účetnictví

Informace o partnerech, spolupracovnících a dárcích a evidence zaslaných darů. Pokud jste se již stali našimi dárci a věnovali jste nám finanční prostředky a nebo s vámi spolupracujeme, evidujeme také další informace. Zejména číslo vašeho účtu, pokud jste nám poslal finanční prostředky převodem, ičo, jste-li podnikatelem, u našich spolupracovníků – fyzických osob i datu narození, dále variabilní symboly plateb a jejich historii.

Umožňuje nám to prokázat naše příjmy, případně výdaje v rámci vedení účetnictví a zároveň vám poskytnout 1 x ročně přehled o přijatých darech, které si můžete uplatnit v rámci svého daňového přiznání, jste-li našimi dárci. Činíme tak zároveň abychom vyhověli zákonné povinnosti pro evidenci daňových dokladů a vyúčtování darů a dotací poskytnutých státní správou a samosprávou.

Zveřejňování fotografií a videozáznamů z práce Bábek v nemocnici.

Abychom mohli úplně informovat o našem poslání, dokumentujeme často naši činnost prostřednictvím fotografií a videí.

U našich veřejných akcí vycházíme z oprávněného zájmu za použití zpravodajské licence - tj. bez přímého souhlasu. I v takovém případě, pokud se na nás obrátíte, že vám uveřejnění na fotografi či záznamu, který jsme pořídili vadí, budeme to respektovat. Přestaneme takový záznam šířit a stáhneme jej z našeho webu, youtubu či facebookové stránky.

Pokud jakoukoli fotografii či záznam spojujeme s konkrétním jménem či jinými údaji (zejména s citlivými údaji u pacientů), vždy si vyžádáme souhlas osoby či zákonného zástupce a to včetně souhlasu se zveřejněním diagnózy, kterou vnímáme jako osobní údaj zvláštní kategorie (citlivé údaje).

 

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají kromě zákonem určených situací přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Část zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Smartselling – informování prostřednictvím elektronické komunikace (SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372)

dále Facebook - FB pixel, Google - Google Analytics.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Naše vztahy s nimi jsou založeny na základě zpracovatelských smluv, písemných či elektronických, kde jsou uvedeni i jejich případní subdodavatelé, na něž se vztahují stejně přísné nároky.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu a nebo našeho oprávněného zájmu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Pokud si jej nepřejete, prosím přepněte svůj prohlížeč do tohoto režimu - používání cookies můžete na svém počítači zakázat a i tak o nás našich aktivitách zjistíte vše. Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů a to samé požadujeme po našich dodavatelích. Předávání dat mimo EU Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,stejně jako na volbu informačního kanálu, který používáme. Je pro nás důležité abychom vás informovali právě tak, jak si přejete.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání dalších informací emailem.)

Právo na přenositelnost Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání informačních emailů Pokud vám zasíláme informační E-maily na základě našeho oprávněného zájmu, můžete se odhlásit protřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

 

 

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně a ani my vás nebudeme informovat o službách jakýchkoli třetích subjektů, pokud se spolu s námi nepodílejí na naplňování našeho poslání.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24.5.2018.

FB_logo Follow us on Instagram youtube_1